FAQ

Hvad koster en kat?

Prisen på en killing kan variere en smule alt efter, hvilke udgifter der har været på kuldet, men prisen for en killing ligger omkring 9000kr. Denne pris dækker over; en sund, rask og velsocialiseret killing, neutralisering, stamtavle, vacciner, dyrlægebesøg, foder til den første tid, et tæppe med hjemlig duft, legetøj, godbidder og en killingemappe med information om killingen og billeder fra den første tid mm.

Hvor meget pelspleje kræver de?

Dette afhænger af den enkelte kat da pelsens struktur og mængde kan variere lidt fra kat til kat. Vi arbejder dog med at lave katte med en overkommelig pels for både kat og ejere – vi har ikke et ønske om ekstremt- overpelsede katte. Generelt skal man regne med at børste katte, et sted mellem en til tre gange om ugen af ca. fem minutters varighed pr. gang. Gøres dette kan man forvente en kat med velplejet/ufiltret pels.

Skal de bades? 

Nej. Vi bader ikke vores katte da vi synes, det giver et forkert billede af pelsens reelle kvalitet. Vi har derfor mulighed for vurdere pelsens kavitet og vælge avlskatte med en pels, der er i balance og er naturligt smuk. Vi ønsker ikke at skabe katte, der kræver jævnlige bade, for at pelsen fungerer. Vi synes hverken dette er fair overfor kommende ejere eller overfor katte. Vores killinger bliver dog socialiseret, så de er trygge ved fx at få en pote, hale osv. skyllet. Så ønsker man alligevel at bade katten, kan man forvente, at killingen, under dens tid hos os, har stiftet bekendtskab med vand på en positiv måde.

Sælger I katte til ude-/indekatte?

Vi sælger kun katte til indekatte eller til hjem med kattegård eller kattesikret indhegnet have. Vi sælger ikke katte til friløb. Dette gør vi ikke af flere årsager. For den første er dette i strid med danske lovgivning. Jævnfør Bekendtgørelse af lov om mark- og vejfred (Mark- og vejfredsloven). For det andet ønsker vi ikke, at en kat herfra skal indgå i statistikken over de tusindvis af katte, som hvert år bliver påkørt og bliver alvorligt skader eller mister livet på en mere eller mindre smertefuld og langsommelig måde. For det tredje ønsker vi ikke, at en kat herfra skal udsætte for de farer som friløberliv indeholder. Hunde, mennesker med onde hensigter, lukkede kælderrum, rottegift, fyrværkeri og andre katte er bare nogle af de farer, en friløberkat kan møde. For det tredje ønsker vi ikke, at en kat herfra er til gene for andre mennesker og derved medvirkede til at bibeholde og forstærke den upopularitet, katte desværre har hos nogle mennesker. For det fjerde ønsker vi ikke, at en kat herfra er en del af den belastning for de vildlevende dyr som bl.a. de mange tusind fritløbende katte er.

Kan jeg købe en fertil kat af jer?

Ja det kan du principielt godt og vi vil i meget gerne samarbejde med andre opdrættere. Men for at komme i betragtning til at kunne købe en fertil kat her, forventer vi følgende; At du er registreret opdrætter/har stamnavn, at du har en plan for dit kommende opdræt/import at katte osv., at du underskrive en kontrakt hvor du bl.a. skriver under på, at katten aldrig må benyttes til opdræt med ekstreme persere eller andre racer og ej eller til uregistreret opdræt. Vi sælger ikke fertile katte ”fordi man synes, det kunne være hyggeligt med et kuld killinger”.

Kan jeg købe en parring af jeres hankat?

Ja det kan du principielt godt og vi vil i meget gerne samarbejde med andre opdrættere. Men for at komme i betragtning til at købe en parring her forventer vi følgende; At du er registreret opdrætter/har stamnavn, at din kat er en perser af klassiske linjer og med en kvalitet vi kan godkende og at kombinationen er anvendelige for det videre arbejde med typen. Vi sælger ikke parringer til katte af andre racer eller til ekstreme persere (ej heller hvis denne er født med mere næse). Vores mål med opdrættet er at bibeholde og styrke perserne af klassiske linjer og ikke at modificere andre racer eller at øge genpuljen i disse.

Kan jeg udstille en perser af klassiske linjer?

Ja det kan du godt. Kattene herfra har stamavler og kan udstille præcist som de ekstremttypede kan det. Forskelle er dog, at dommere generelt dømmer persere af klassiske type langt dårligere end de ekstremttypede persere. Dette hænger ikke sammen med at de klassiske katte ikke lever op til racestandarten. Racestandarten blev faktisk udarbejdet, da mange persere så ud som de klassiske gøre i dag. Forskelle er nu bare, at dommere og mange opdrættere tolker racestandarten på en meget anden måde, end den blev tolket tidligere. Moden i perserracen retter sig i dag i høj grad imod den amerikanske tendens til at lave ekstremttypede og meget flade persere. Vi udstiller selv og ser det kun som meget positivt, hvis andre ejere af en perser af klassiske linjer ligeledes vil udstille deres kat – i første omgang ikke for at vinde titler og rosetter med derimod for at vise besøgende, ejere af andre racer, dommere og perseropdrætter at der findes et sundt og smukt alternativ til den ekstremttypede perser.

Hvorfor vælger I ikke bare en anden race, f.eks. British Longhair?

Dette er et spørgsmål, vi ofte bliver stillet at opdrættere af ekstreme persere, som nok synes, det var lettet, hvis vi ikke var en del af perserracen og derved ”forstyrrer” deres opdræt ved at rette et skeptisk blik mod de flade persere og de konsekvenser den flade profil kan medføre for kattens sundhed.

Vi har først og fremmest valgt perseren pga. dens fantastiske og unikke sind og derfor vælger vi ikke ”bare” en anden race. Desuden er f.eks. British Longhairs ønskede eksteriør faktisk forskelligt fra det ønskede hos persere af klassiske linjer. Så selv om de to racer, for det utrænede øje, kan minde om hinanden er der bestemt tale om to forskellige racer, hvoraf vi har valgt den, vi personligt synes bedst om, præcist som andre også gør det.

Desuden skal det siges at alle persere oprindeligt så ud som de klassiske gør i dag. Persere med næser/klassiske persere er altså katte med det oprindelige perserudseende og altså den ”originale” perser.

Vi anser den moderne/ekstreme/flade perser for værende for ekstrem og vi ønsker derfor at gøre noget aktivt for at påvirke udviklingen af racen og dreje denne i en anden og sundere retning. Desuden ønsker vi at give andre mennesker, der som os selv ønsker en original/klassisk perser en mulighed for at få dette.

Close Menu